Kulatý stůl na téma: Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům

Vytvořeno: 29. 1. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Dne 25. 1. 219 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno konal Kulatý stůl na téma: „Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům“.

Cílem setkání byla diskuze o návrzích, které Ministerstvo zdravotnictví obdrželo ke kompetencím všeobecných sester od České asociace sester a od poskytovatelů domácí zdravotní péče. Byly prezentovány situační případy ke konkrétním kazuistikám a zúčastnění se seznámili s kompetencemi sester v zahraničí. Na závěr proběhla diskuze o podobě nového vzdělávacího programu specializačního vzdělání v oboru Domácí a hospicová péče, který se ve spolupráci s odbornou veřejností nyní připravuje. Účastníci se shodli na pokračování těchto jednání.