S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Koupání ve volné přírodě – stav k 2. 6. 2021

Vytvořeno: 2. 6. 2021 Poslední aktualizace: 2. 7. 2021

Hygienickou službou bude v rekreační sezóně 2021 sledováno 122 lokalit – tzv. koupacích oblastí (viz seznam vod ke koupání 2021), tj. oblastí, kde není provozováno koupaliště, ale vzhledem k tomu, že je lokalita navštěvována velkým počtem obyvatel, kvalitu vody zde sleduje místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS). Dále na cca 61 lokalitách je provozováno přírodní koupaliště – zde sleduje kvalitu vody provozovatel koupaliště a výsledky laboratorních kontrol následně předkládá místně příslušné KHS k posouzení. Přesný počet provozovaných přírodních koupališť nelze před zahájením rekreační sezóny uvést, neboť kromě přírodních koupališť uvedených ve výše uvedeném seznamu, kde kvalita vody sledována být musí, jsou provozována i některá další malá koupaliště (různé typy betonových nádrží, tzv. biotopy apod.). Provoz těchto koupališť závisí na rozhodnutí jejich provozovatelů.  

S blížící se koupací sezónou bylo v minulém týdnu i přes nepřízeň počasí zahájeno pravidelné sledování kvality vod ke koupání ve volné přírodě. K 2. 6. 2021 byly krajskými hygienickými stanicemi odebrány vzorky téměř na všech koupacích oblastech (105 lokalit), které KHS monitorují. Provozovatelé koupališť ve většině případů, vzhledem k nepříznivému počasí, zatím provoz nezahájili.

Jak vyplývá z laboratorních analýz, je kvalita vody ze všech odebraných lokalit vyhodnocena k dnešnímu datu jako vhodná ke koupání; červeným symbolem je označena pouze lokalita Staňkovský rybník, kde je dle aktuálního rozboru voda také vhodná ke koupání – červeným symbolem je však nutno tuto lokalitu označit vzhledem k nevyhovujícím mikrobiologickým ukazatelům v uplynulých koupacích sezónách.