S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Koupání ve volné přírodě ke dni 3. 6. 2022

Vytvořeno: 3. 6. 2022 Poslední aktualizace: 15. 6. 2022

Letošní koupací sezóna byla oficiálně stanovena od 30. května do 1. září. Bohužel v důsledku značně proměnlivého počasí zatím nebylo možné na mnoha místech začít plně využívat velmi oblíbené koupání ve volné přírodě a s ním spojené další vodní aktivity.

V rekreační sezóně 2022 bude hygienickou službou dle sestaveného a zveřejněného Seznamu vod ke koupání 2022 sledováno 123 lokalit – tzv. koupacích oblastí, což jsou místa, kde není provozováno koupaliště, ale vzhledem k tomu, že je lokalita navštěvována velkým počtem obyvatel, kvalitu vody zde sleduje místně příslušná krajská hygienická stanice. Dále se předpokládá provoz cca 59 přírodních koupališť, kde odpovědnost za sledování kvality vody nese provozovatel koupaliště a výsledky laboratorních kontrol následně předkládá k posouzení místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Přesný počet provozovaných přírodních koupališť nelze před zahájením rekreační sezóny uvést, neboť kromě přírodních koupališť uvedených v Seznamu vod ke koupání pro rok 2022, kde kvalita vody sledována být musí, jsou provozována i některá další menší koupaliště (různé typy betonových nádrží, dále tzv. biotopy apod.), jejichž provoz však závisí na rozhodnutí samotných provozovatelů. 

S blížící se koupací sezónou bylo v minulém týdnu (na některých místech i dříve) v souladu s tzv. monitorovacím kalendářem zahájeno pravidelné sledování kvality vod ke koupání ve volné přírodě. Ke dni 3. 6. 2022 byly krajskými hygienickými stanicemi odebrány vzorky téměř na všech koupacích oblastech (výjimkou jsou například lokality z Kraje Vysočina, kde jsou první odběry naplánovány až na začátek příštího týdne). Provozovatelé koupališť v mnoha případech, vzhledem ke značně proměnlivému počasí, a ne zcela optimální teplotě vody, zatím provoz nezahájili.

Jak vyplývá z laboratorních analýz, je kvalita vody ze všech odebraných lokalit vyhodnocena k dnešnímu datu jako vhodná ke koupání, kromě vodní nádrže Baška v Moravskoslezském kraji. Na této nádrži došlo k úniku vody a po dobu snížení hladiny je očekáváno přechodné zhoršení kvality vody.  Při odběru vzorků bylo zjištěno značné přírodní znečištění podél břehu nádrže, jehož rozsah omezuje rekreační využití a koupání zde nelze doporučit. Červeným symbolem byla na základě odběru z minulého týdne také označena lokalita Staňkovský rybník v Jihočeském kraji, kde byl zjištěn zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění, avšak následující odběr provedený na začátku tohoto týdne již zvýšené hodnoty nezaznamenal a lokalita je dle aktuálního odběru zhodnocena jako vhodná ke koupání.

Jakost vody ke koupání na lokalitách uvedených v Seznamu vod ke koupání pro rok 2022 bude sledována po celou rekreační sezónu. Výsledky tohoto sledování a další související informace budou předkládány veřejnosti v pravidelných intervalech.