Konzultační den 22.9.2023 – prodloužení termínu pro přihlášení

Vytvořeno: 8. 9. 2023 Poslední aktualizace: 8. 9. 2023

Termín pro přihlášení byl prodloužen do 15.9.2023.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, ve spolupráci s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví zve zájemce na Konzultační den, který se bude konat 22. září 2023 od 10 hodin v prostorách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

Náplní konzultačního dne budou informace a novinky z oblasti rezidenčních míst a z oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Probíraným tématem budou i kontroly akreditovaných zařízení a kontroly čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci rezidenčních míst. Upozorňujeme, že seminář se nebude zabývat tématy uznávání kvalifikací ze zahraničí a přiznání specializované způsobilosti.

V případě zájmu o účast prosím vyplňte formulář zde: Přihláška na Konzultační den 22.9.2023

 

Přihlášení je možné do 4.9.2023 15.9.2023

Z kapacitních důvodů prosíme o maximálně jednoho zástupce za organizaci. Další přihlášené osoby budou zapsány na seznam náhradníků. 

Ve formuláři zároveň můžete uvést konkrétní téma, které by vás v dané oblasti zajímalo, nebo které by mělo být zmíněno obsáhleji. Lze také zvolit možnost individuální konzultace, pokud máte rádi probrali konkrétní dotaz se zástupcem odboru ONP nebo oddělení rezidenčních míst IPVZ. 

Do 8.9.2023 bude zájemcům na uvedený email potvrzena účast a rozeslán podrobný program konzultačního dne připravený v závislosti na vámi uvedených tématech.

 

Kdy

22.9.2023 (pátek)
10:00 – 14:00

Přihlášení do 4.9.2023 15.9.2023.

Kde

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání
Vinařská 6
603 00
Brno

Dotazy

S případnými dotazy se prosím obraceje na sekretariát odboru ONP na telefonním čísle: +420 224 97 2417