S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kontroly protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 prováděné krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy

Vytvořeno: 15. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 3. 2022

Dodržování protiepidemických opatření a základních hygienicko-epidemiologických návyků je jedním ze základních předpokladů pro zachování příznivé epidemiologické situace v souvislosti s pandemií covid-19. Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy proto provádí pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.

Od zavedení povinnosti mimořádnými opatřeními do 17. 3. 2022 proběhlo celkem 55 808 kontrol.

  • Hygiena práce 20 936 kontrol
  • Hygiena obecná a komunální 8 063 kontrol
  • Hygiena výživy 11 343 kontrol
  • Předměty běžného užívání 3 742 kontrol
  • Epidemiologie 1 948 kontrol
  • Hygiena dětí a mladistvých 9 776 kontrol

Souhrnné údaje o předchozích týdnech jsou k nalezení v přiložené tabulce.

Přílohy