Kontrolní zpráva

Vytvořeno: 20. 9. 2023 Poslední aktualizace: 20. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informace ke Kontrolní zprávě a vzor jejího správného vyplnění, aplikovatelné na všechny ročníky dotačního řízení Rezidenčních míst pro nelékařská povolání.

Náležitosti Kontrolní zprávy a povinnosti ohledně řádného zajištění kontroly hospodaření jsou uvedeny v Metodice pro daný ročník dotačního řízení. Nezbytnými náležitostmi Kontrolní zprávy je uvedení:

  1. zda čerpání dotace za příslušný projekt probíhalo v souladu s rozhodnutím č. ……/20YY/ONP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenční místo vydaným MZ dne … a dále,
  2. zda čerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými MZ.

Při uvádění čísla rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba uvést poslední platné rozhodnutí (římská číslice na konci rozhodnutí) včetně data vydání. V případě, že čerpání dotace bylo zastaveno a finanční prostředky byly vráceny v plné výši, je třeba uvést i prvotní rozhodnutí a datum vydání.

 

Kontrolní zpráva se zasílá do 30.6. následujícího kalendářního roku po ukončení projektu do datové schránky administrátora ID DS: cf2uiwg


 

Možná podoba Kontrolní zprávy

Čerpání dotace za příslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím č. xxxxxxx/20xx/ONP/RM/ROZ-xx., o poskytnutí dotace [název příjemce dotace] na rezidenční místo v oboru [obor specializačního vzdělávání] vydaným MZ dne [datum]. Čerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými MZ.

 


 

V případě dotazů kontaktujte:

Nela Regentová

Agenda všeobecných sester
E-mail:
 Nela.Regentova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 408

Lucie Votrubová

Agenda porodních asistentek, dětských sester a ostatních nelékařských oborů
E-mail:
 Lucie.Votrubova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 563