Kontrolní akce zjistila, že 23 % prodejních nápojových automatů nesplňuje požadavky z hlediska provozní hygieny nebo značení nabízených produktů

Vytvořeno: 11. 2. 2021 Poslední aktualizace: 11. 2. 2021

Na podzim roku 2017 byla realizována krajskými hygienickými stanicemi (dále jen „KHS“) kontrolní akce s cílem ověřit, zda jsou spotřebitelům při prodeji teplých nápojů typu káva, čaj, čokoláda prostřednictvím samoobslužných nápojových automatů poskytovány veškeré povinné informace. Současně kontrola zjišťovala hygienickou úroveň zabezpečení provozovaných činností a vhodnost použitých obalů (kelímků).

Státní zdravotní dozor byl zaměřen na dodržování základních hygienických požadavků při provozu včetně kvality vody, na posouzení výrobníků a jednorázových obalů (kelímky), na provozní hygienu a režim sanitace (četnost, vhodnost přípravků apod.), na poskytnutí informací o názvu a přítomnosti alergenu, na označování směsí pro přípravu nápojů a označování hotových nápojů, včetně označování nápojových automatů, na zjištění sledovatelnosti – nabývací doklady, prohlášení o shodě jednorázových obalů a na spotřební lhůty práškových směsí pro přípravu nápojů.
Na celém území České republiky provedli pracovníci KHS 92 kontrol nápojových automatů ve zdravotnických zařízeních, sociálních zařízeních, závodních jídelnách, školních zařízeních, menzách, lázních, objektu firmy, areálu výrobní haly, hotelu, restauraci a ubytovacím a stravovacím zařízení. Jako nevyhovující bylo hodnoceno 23 % kontrolovaných automatů.

Následující tabulka uvádí procento nevyhovujících automatů v jednotlivých ukazatelích:

  Zařízení provozována se závadami v kontrolované oblasti [%]
Poskytnutí informací o alergenech a látkách způsobujících nesnášenlivost 12
Označování nápojů z hlediska možných klamavých praktik 17,4
Dodržování hygienických zásad provozu nápojového automatu 4,4

Ohledně závad alergenů provozovatel nápojových automatů neposkytoval nejčastěji spotřebiteli žádné nebo neúplné informace o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost. U porušení hygienických zásad provozu nápojového automatu šlo především o nedostatky v čistotě nebo nebyly dodrženy správné sanitační postupy. Také byl zjištěn nedostatek týkající se používaného obalového materiálu. Konkrétně nebylo předloženo prohlášení o shodě na materiály a předměty z plastů, určené pro styk s potravinami. Z hlediska klamání spotřebitele se jednalo např. o klamavé označování nápojů jako „čokoláda“ nebo „kakao“, kdy obsah kakaa byl pod 32 % (respektive 25 %), dále o označování jako „s mlékem“, kdy mléčná náhrada byla označena jako sušená rostlinná smetana nebo jako instantní náhrada smetany. Bylo zjištěno i klamavé označení čaje, neboť citrónový čaj byl slazený rozpustný nápoj s extraktem čaje s příchutí citrónu a ovocný čaj byl nápoj s extraktem černého čaje.

Vzhledem k výsledkům kontrolní akce, která poukázala na nedůslednost provozovatelů nápojových automatů k označování nápojů a poskytování informací spotřebitelům, bude této problematice i nadále věnována zvýšená pozornost při státním zdravotním dozoru těchto potravinářských zařízení.

Přílohy