S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kontrola oprávněných osob

Vytvořeno: 24. 1. 2018 Poslední aktualizace: 23. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví je na základě ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a v návaznosti na § 98 téhož zákona, věcně příslušným orgánem ke kontrole činnosti právnických a podnikajících fyzických osob při provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, tj. oprávněných osob, které podnikají na základě udělení oprávnění k provádění této činnosti dle § 98 odst. 3 a 4 zákona č. 372/2011 Sb.

Aby byl průběh jednotlivých provedených kontrol MZ jednotný a standardizovaný, byl ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vypracován Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti oprávněných osob při hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, který je zveřejněn ve Věstníku MZ č. 12/2015.

Zúčastněné subjekty jednotlivých kontrol:

  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Kontrolovaná oprávněná osoba
  • Hodnocený poskytovatel zdravotních služeb (pasivně)