S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Kontakt na Radu vlády pro duševní zdraví

Vytvořeno: 13. 1. 2020 Poslední aktualizace: 13. 1. 2020

Tajemnicí Rady vlády pro duševní zdraví je MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.: dita.protopopova@mzcr.cz 

Asistentkou tajemnice je Ivana Švarcová, tel.: 224 972 702, e-mail: ivana.svarcova@mzcr.cz