Kontakt na Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 17. 7. 2020

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Tvardkova 1191
562 06 Ústí nad Orlicí
Vedoucí: Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
 hluk.nrl.cz

V případě nefunkčnosti map:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Mgr. Ondřej Fries
tel: 224 972 952
e-mail: ondrej.fries@mzcr.cz