Konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 a Seznam projektů dodatečně neschválených k poskytnutí státní dotace

Vytvořeno: 7. 4. 2017 Poslední aktualizace: 7. 4. 2017

Přílohy