S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kongres České společnosti pro léčbu rány

Vytvořeno: 9. 5. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Hlavní sestra Alice Strnadová se 5. května zúčastnila XX. celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Dvoudenní kongres uspořádala Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí.

Hlavní sestra byla členkou čestného předsednictva a rovněž aktivně vystoupila s příspěvkem Přehled národních strategií v prevenci dekubitů – ohlédnutí 10 let zpět. Kongres byl již tradičně plný nejnovějších poznatků v problematice hojení ran a podpořil mezioborovou spolupráci mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory.