S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Konference náměstkyň pro ošetřovatelskou péči a hlavních sester

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ve dnech 5. – 7. června za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň a Nemocnicí Tábor, a.s. se v Českých Budějovicích konala konference náměstkyň pro ošetřovatelskou péči a hlavních sester, letos na téma poskytování zdravotní péče v roce 2019.

V úvodu hlavní sestra ČR ve své přednášce seznámila účastnice s aktuálními úkoly a výstupy ministerstva v oblasti ošetřovatelství. Během celé konference zazněla celá řada přednášek, které se týkaly zejména koncepčně administrativních témat.