Kompetence lékařů

Vytvořeno: 1. 3. 2023 Poslední aktualizace: 1. 3. 2023

Kompetence lékařů s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene

Činnosti, které může lékař s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene, vykonávat samostatně, tj. bez odborného dohledu a odborného dozoru definuje vyhláška č.280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti.

Kompetence lékařů po získání certifikátu o absolvování základního kmene

Činnosti, které může lékař s odbornou způsobilostí po získání certifikátu o absolvování základního kmene, vykonávat samostatně, tj. bez odborného dohledu a odborného dozor jsou pro jednotlivé základní kmeny definovány v samostatných vyhláškách.  Vyhlášky jsou připravovány a zveřejňovány postupně.

Přílohy