S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Komise OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND)

Vytvořeno: 7. 5. 2014 Poslední aktualizace: 7. 5. 2014

Komise pro narkotika byla zřízena jako jedna z výkonných komisí ECOSOC již v roce 1946. V současnosti má 53 členských států a monitoruje a analyzuje drogovou situaci ve světě, přičemž vytváří návrhy opatření na posílení mezinárodní kontroly drog. Od doby, kdy byla ustavena, také kontroluje zavádění mezinárodních dohod o kontrole drog.

Na základě voleb, které proběhly v dubnu 2013 v ECOSOC, bylo potvrzeno členství České republiky v Komisi pro narkotika na období 2014–2017.

V březnu 2013 se ve Vídni konalo 56. zasedání Komise pro narkotika. Česká republika prostřednictvím Stálé mise při OSN sepsala a prosadila návrh rezoluce k HIV, který nabádá ke splnění cíle Politické deklarace k HIV/AIDS snížit přenos HIV injekčním užíváním drog do roku 2015 o 50 %.

Více informací naleznete zde.