S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Knihovna: Doporučení pro bezpečnou praxi

Vytvořeno: 17. 2. 2015 Poslední aktualizace: 30. 7. 2020

V rámci projektu Systém hlášení nežádoucích událostí („SHNU“) je vytvořena databáze nežádoucích událostí s možností rychlé reakce na nové závažné incidenty. Na základě zjištěného závažného incidentu jsou vydávána doporučení pro bezpečnou praxi.

 

Předložená doporučení pro bezpečnou praxi jsou vypracována s cílem:

  • Minimalizovat rizika při poskytování zdravotních služeb.
  • Minimalizovat výskyt nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb.
  • Ovlivnit přístup poskytovatelů zdravotních služeb ke kvalitě a bezpečí.
  • Zajistit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 

CHRONOLOGICKÝ SEZNAM:

  1. Doporučení pro bezpečnou praxi 2015/01 – Prevence poškození při magnetické rezonanci
  2. Doporučení pro bezpečnou praxi 2015/02 – Zamykání pokojů u poskytovatelů zdravotních služeb
  3. Doporučení pro bezpečnou praxi 2013/01 – Postupy neodkladné resuscitace v rámci zdravotnických zařízení
  4. Doporučení pro bezpečnou praxi 2012/01 – Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů
  5. Doporučení pro bezpečnou praxi 2011/01 – Poškození pacienta při hrudní drenáži
  6. Doporučení pro bezpečnou praxi 2010/01 – Sebevraždy pacientů na nepsychiatrických odděleních

 

 
 

Přílohy