S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kategorizace žádostí – výsledky

Vytvořeno: 21. 12. 2016 Poslední aktualizace: 21. 12. 2016

Dne 6. prosince 2016 proběhlo jednání Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví, a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech k přidělení dotace pro rok 2017.

Projekty se zařadily do tří kategorií (viz excel tabulku):

Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře

Kategorie B – projekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale organizace bude vyzvána k doplnění/upřesnění obsahu

Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

Během ledna a února 2017 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B vyzváni k doplnění projektů s termínem do 10 dnů po obdržení výzvy.

Komise se nevyjadřovala k výši doporučené dotace. Tato bude předmětem dalšího jednání poté, kdy bude známa výše rozpočtu finančních prostředků příslušného dotačního programu.

Přílohy