S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kalkulace nákladů dle Metodiky k vyhlášce č. 224/2002 Sb.

Vytvořeno: 24. 6. 2015 Poslední aktualizace: 24. 6. 2015

Kalkulace nákladů dle Metodiky k vyhlášce č. 224/2002 Sb.

 

V souvislosti s vyhláškou č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, byla každoročně zveřejňována tabulka „Struktura průměrného platu podle jednotlivých složek v platové třídě 9 a 14 ve zdravotnických zřízeních nepodnikatelské sféry ČR“. Vzhledem k tomu, že Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zrušil bez náhrady přílohu výkazu E(MZ)2-01, nelze stanovit průměrný plat v platových třídách  9 a 14.

Z důvodu výše uvedeného, kdy nelze stanovit průměrnou výši platu ve zdravotnictví, je třeba při výpočtu z průměrného platu vycházet z průměrného platu konkrétního zaměstnance, který danou činnost vykonával (sestra či lékař) a který by musel vykázat poskytovatel (zaměstnavatel).

 

 

23.6.2015