S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předložení vize řízení a rozvoje Institutu klinické a experimentální medicíny na roky 2023 až 2027

Vytvořeno: 12. 12. 2022 Poslední aktualizace: 12. 12. 2022

Ministr zdravotnictví
vyhlašuje
výzvu k předložení
VIZE ŘÍZENÍ A ROZVOJE
Institutu klinické a experimentální medicíny
na roky 2023 až 2027

 

Vize řízení a rozvoje IKEM roku 2023 až 2027 musí povinně obsahovat následující části:

 • popis specifického postavení IKEM v oblasti poskytování zdravotních služeb v ČR
 • popis úhradových mechanismů v oblastech, kde IKEM poskytuje péči
 • návrh optimální adaptace IKEM na pravděpodobný vývoj v úhradách akutní lůžkové a ambulantní péče v příslušných letech
 • vize dalšího klinického rozvoje IKEM v daném období
 • vize dalšího stavebně-technického rozvoje IKEM
 • vize zajištění ekonomické stability IKEM a zajištění personálního zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb.

Kvalifikační požadavky na autora vize:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
 • zkušenosti s vedením a řízením organizace, která poskytuje zdravotní služby mimo jiné v lůžkové formě alespoň 4 roky;
 • občanská bezúhonnost;
 • znalost cizího jazyka: AJ, minimálně stupeň 2.

Požadované přílohy k osobě autora:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • motivační dopis;
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Požadované dokumenty a doklady spolu s telefonním spojením a emailovou adresou zasílejte nejpozději do 15. ledna 2023 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor přímo řízených organizací, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Současně zašlete elektronicky ve formátu PDF Váš profesní životopis, motivační dopis a vizi řízení a rozvoje IKEM na adresu: jan.michalek@mzcr.cz.

Dokumenty zašlete v uzavřené obálce s uvedením jména autora a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „VIZE IKEM – NEOTVÍRAT“.

Zaslané vize budou předloženy k hodnocení odborné komisi jmenované ministrem zdravotnictví a budou pokladem pro případné vyhlášení výběrového řízení na ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny.