S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vrchní ministerský rada v oddělení správních agend odboru právního (2207)-služební místo obsazované v režimu pracovního poměru na dobu určitou

Vytvořeno: 6. 1. 2022 Poslední aktualizace: 6. 1. 2022
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí

Charakteristika vykonávaných činností

 • správní řízení a jiné úkony podle správního řádu včetně jejich revizí z hlediska platných právních předpisů;
 • příprava rozhodnutí ministra zdravotnictví v řízení o rozkladu a činnost tajemníka rozkladové komise;
 • zastupování Ministerstva zdravotnictví před správními soudy, resp. zastupování České republiky – Ministerstva zdravotnictví před občanskoprávními soudy;
 • odvolací řízení podle zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona
  o zdravotnické záchranné službě včetně odvolacích řízení o přestupcích podle těchto zákonů;
 • zpracování právních stanovisek pro odbornou i laickou veřejnost zejména v oblasti zdravotnického práva;
 • právní servis věcným útvarům ministerstva a jejich edukace, vyřizování nároků podle zákona č. 82/1998 Sb.,
  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;
 • spolupráce na metodickém vedení krajských úřadů v oblasti postupů podle správního řádu a zdravotnických právních předpisů, kontrola výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů;
 • odvolací řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • komunikace s orgány činnými v trestním řízení;
 • vnitřní a mezirezortní připomínkové řízení;
 • spolupráce s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva;
 • členství v různých pracovních skupinách, komisích či poradních orgánech Ministerstva zdravotnictví nebo jiných správních úřadů, vyřizování neformálních dotazů veřejnosti apod.;
 • vyřizování nároků na náhradu újmy způsobené povinným očkováním podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • široká nabídka benefitů, cafeterie;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda;
 • znalost angličtiny nebo francouzštiny nebo němčiny odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1];
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi, stupeň vyhrazené;
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office);
 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení;
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti;
 • pečlivost a důslednost;
 • ochotu učit se novým věcem.

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

 

Přílohy