S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ředitele/ředitelky sekce pro zdravotní péči (2227)

Vytvořeno: 5. 1. 2023 Poslední aktualizace: 5. 1. 2023
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 16
 • Předpokládaný nástup: březen 2023
 • Obor(y) služby: Školství, mládež a tělovýchova, Výzkum, vývoj a inovace, Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • řízení sekce zdravotní péče, stanovení hlavních úkolů a odpovědnost za výsledky její činnosti;
 • sledování odborné úrovně poskytovatelů zdravotních služeb, kvality a rozvoje poskytované zdravotní péče; zodpovědnost za tvorbu standardů odborné zdravotní péče, ukazatelů kvality zdravotních služeb, dostupnosti vybraných zdravotních služeb, vytváření zdravotních a zdravotně sociálních programů a jejich programového financování, za zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotních služeb;
 • koordinace integrace koncepčních, programových, výzkumných, vývojových a vzdělávacích činností v resortu zdravotnictví, spoluurčování koncepce zdravotnických oborů, podpora uplatňování poznatků zdravotnického výzkumu a vývoje, včetně účelného využití kapacit resortních výzkumných, vývojových a vzdělávacích zařízení pro potřeby zdravotní politiky, koncepcí, programů i zdravotnické praxe;
 • řízení tvorby a naplňování koncepce vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví a oblasti uznávání jejich kvalifikace;
 • koordinace zabezpečení a kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví krajů;
 • koordinace tvorby koncepce péče o osoby se zdravotním postižením, o chronicky nemocné, o terminálně nemocné,
  o osoby mimořádně ohrožené na zdraví a životě a o seniory, v souvislosti s tím koordinuje oblast zdravotních
  a sociálních služeb sledovaných ministerstvem.

 

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba;
 • možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • příspěvek FKSP – osobní limit cafeterie;
 • příspěvek na penzijní připojištění až 9 600 Kč/rok;
 • podpora dobrovolnické činnosti;
 • podpora zdraví a pohybových aktivit;
 • karta Multisport;
 • sociální zápůjčky a výpomoci;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • možnost stravování v budově ministerstva.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky (§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona);
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2021 ze dne 30. prosince 2021, kterým se stanoví zvláštní požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to požadavek úrovně znalosti cizího jazyka – znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;

 • splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2021 ze dne 30. prosince 2021, kterým se stanoví zvláštní požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

 • splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vrchního ředitele/ředitelky sekce podle § 55 odst. 3 zákona o státní službě. Podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 3 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Přílohy