S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení zdravotnických prostředků a cenové a úhradové regulace odboru léčiv a zdravotnických prostředků (2613)

Vytvořeno: 17. 5. 2021 Poslední aktualizace: 17. 5. 2021
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Praha
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: červenec 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba strategických koncepčních návrhů v oblasti zdravotnických prostředků a stomatologických prostředků;
 • příprava právních předpisů implementujících předpisy EU v oblasti zdravotnických prostředků;
 • notifikace platných právních předpisů v oblasti zdravotnických prostředků;
 • řešení problematiky zdravotnických prostředků, včetně stomatologických výrobků, v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví upravenou zejména zákonem o zdravotnických prostředcích a prováděcími předpisy, např. povolení zdravotnického prostředku bez posouzení shody, posuzuje opatření přijatá SÚKL, autorizovaných osob, výrobců a dovozců v případech ohrožení života nebo zdraví osob;
 • odborná část odvolání proti rozhodnutím SÚKL podle zákona o zdravotnických prostředcích;
 • součinnost v oblasti zdravotnických prostředků s ČIA a ÚNMZ při udělování autorizací ÚNMZ podle zvláštních právních předpisů;
 • spolupráce se SÚKL, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty v oblasti zdravotnických prostředků.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy