S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení správních agend odboru právního (2747)

Vytvořeno: 24. 11. 2021 Poslední aktualizace: 24. 11. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba určitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: leden 2022
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví; Legislativa a právní činnost

Charakteristika vykonávaných činností

 • správní řízení a jiné úkony podle správního řádu včetně jejich revizí z hlediska platných právních předpisů;
 • vedení správního řízení o žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem podle zákona č. 297/2021 Sb.;
 • příprava rozhodnutí ministra zdravotnictví v řízení o rozkladu a činnost tajemníka rozkladové komise;
 • zastupování Ministerstva zdravotnictví před správními soudy, resp. zastupování České republiky – Ministerstva zdravotnictví před občanskoprávními soudy;
 • odvolací řízení podle zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona
  o zdravotnické záchranné službě včetně odvolacích řízení o přestupcích podle těchto zákonů;
 • zpracování právních stanovisek pro odbornou i laickou veřejnost zejména v oblasti zdravotnického práva;
 • právní servis věcným útvarům ministerstva a jejich edukace, vyřizování nároků podle zákona č. 82/1998 Sb.,
  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;
 • spolupráce na metodickém vedení krajských úřadů v oblasti postupů podle správního řádu a zdravotnických právních předpisů, kontrola výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů;
 • odvolací řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • komunikace s orgány činnými v trestním řízení;
 • vnitřní a mezirezortní připomínkové řízení;
 • spolupráce s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva;
 • členství v různých pracovních skupinách, komisích či poradních orgánech Ministerstva zdravotnictví nebo jiných správních úřadů, vyřizování neformálních dotazů veřejnosti apod.;
 • vyřizování nároků na náhradu újmy způsobené povinným očkováním podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

 

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba (možnost home office);
 • široká nabídka benefitů, cafeterie;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy