S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení pohotovostní operační centrum (2685)

Vytvořeno: 17. 3. 2021 Poslední aktualizace: 17. 3. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: květen 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví; Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

Charakteristika vykonávaných činností

 • zajištění přípravy podkladů pro rozhodování hlavního hygienika ČR k přijetí opatření ke zvládání zdravotních hrozeb na republikové a přeshraniční úrovni či na úrovni dvou a více krajů ČR;
 • ve spolupráci s vedoucím oddělení pohotovostní operační centrum (dále jen „POC“ a ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví se podílí na přípravě podkladů pro metodické vedení OOVZ (KHS, MO a MV) v oblasti hrozeb pro veřejné zdraví a jejich prevence;
 • úzce spolupracuje s oddělením krizové připravenosti a oddělením bezpečnosti;
 • zajištění managementu zdravotních rizik na základě zpracovaných hodnocení zdravotních rizik zajišťovaných odbornou institucí;
 • zajišťuje analýzu zdravotních rizik a přípravu podkladů pro krizovou reakci na řešení hrozeb pro veřejné zdraví;
 • v případě nepřítomnosti vedoucího POC se podílí na koordinaci činnosti zaměstnanců oddělení POC.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. 11. 2020, kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy