S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení legislativy zdravotních služeb a zdravotnických povolání odboru legislativního (2195)

Vytvořeno: 8. 9. 2021 Poslední aktualizace: 8. 9. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 15
 • Předpokládaný nástup: listopad 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví; Legislativa a právní činnost

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba právních předpisů, zejména ve vztahu k elektronizaci zdravotnictví;
 • implementace práva EU a mezinárodních smluv, zejména ve vztahu k elektronizaci zdravotnictví;
 • posuzování návrhů právních předpisů v gesci jiných rezortů a příprava stanovisek z hlediska působnosti Ministerstva zdravotnictví, zejména ve vztahu k elektronizaci zdravotnictví;
 • vypracovávání stanovisek k aplikaci právních předpisů, zejména ve vztahu k elektronizaci zdravotnictví.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy