S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení kancelář státního tajemníka (2041)

Vytvořeno: 12. 2. 2021 Poslední aktualizace: 12. 2. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: duben 2021
 • Obor(y) služby: Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

Charakteristika vykonávaných činností

 • příprava a revize podkladů pro činnost služebního orgánu ve věcech státní služby, včetně systemizace podřízených služebních úřadů;
 • vedení evidence žalob a soudních sporů ve věcech služby ve správním soudnictví týkajících se podřízených služebních úřadů s výjimkou sporů věcně příslušných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví;
 • vedení evidence trestních oznámení a součinnost ministerstva s orgány činnými v trestním řízení ve věcech služby;
 • vedení správního řízení, řízení odvolacího a přezkumného;
 • příprava dokumentů metodického charakteru;
 • činnosti spojené s krizovým řízením v rámci resortu.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy