S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení epidemiologie a podpory zdraví odboru ochrany veřejného zdraví (2391)

Vytvořeno: 17. 3. 2021 Poslední aktualizace: 17. 3. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: květen 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví; Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

Charakteristika vykonávaných činností

 • zajištění kontroly a dohledu na úseku prevence infekčních nemocí na území České republiky;
 • příprava koncepčních materiálů v oblasti spravované agendy;
 • příprava návrhů právních předpisů a zpracování stanovisek a postupů k jejich aplikaci;
 • spolupráce s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropskou komisí a Světovou zdravotnickou organizací na úseku prevence vzniku a šíření infekčních nemocí;
 • spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi, zdravotními ústavy, Státním zdravotním ústavem, Státní veterinární správou ČR v oblasti spravované agendy;
 • příprava odpovědí k dotazům veřejnosti v oblasti spravované agendy;
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z aktuálních potřeb oddělení epidemiologie.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje další požadavky stanové služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. listopadu 2020, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy