S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ředitel/ředitelka KHS Vysočina se sídlem v Jihlavě, 1. kolo

Vytvořeno: 21. 5. 2021 Poslední aktualizace: 21. 5. 2021
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: srpen 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví; Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém; Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek; Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • je podle § 54 odst. 3 zákona státním zaměstnancem vykonávajícím službu na služebním místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, nebo vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let v organizační složce státu, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, regionální radě nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné;
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 36/2020 ze dne 19. srpna 2020.

Přílohy