S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ředitelka odboru zdravotní péče (2620)

Vytvořeno: 26. 3. 2021 Poslední aktualizace: 26. 3. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 15
 • Předpokládaný nástup: červen 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • zabezpečování působnosti Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotní péče a zdravotních služeb v rozsahu vymezené působnosti;
 • zodpovědnost za tvorbu návrhů právních předpisů v oblasti zdravotních služeb ve věcném rozsahu působnosti odboru zdravotní péče;
 • zpracování programů a projektů zdravotní péče a účast na přípravě návrhu státního rozpočtu v příslušných investičních a neinvestičních programech Ministerstva zdravotnictví, spolupráce při tvorbě a posuzování programů statistických šetření v resortu zdravotnictví;
 • spolupráce s ostatními resorty na řešení problematik meziresortních programů na základě vládních usnesení, včetně jejich financování investičními i neinvestičními prostředky;
 • zajišťování plnění rezortních úkolů vyplývajících zejména z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a z práva EU;
 • koordinace přenosu poznatků zdravotnického výzkumu a vývoje, včetně účelného využití kapacit resortních výzkumných, vývojových a vzdělávacích zařízení, do oblasti zdravotní politiky, koncepcí, programů i zdravotnické praxe;
 • tvorba a financování rozvojových programů, které jsou stanoveny jako prioritní oblasti rozvoje zdravotnictví a zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva;
 • iniciace, koordinace a metodické řízení rozvojových projektů zdravotní péče v potřebných oblastech.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • je osobou podle § 57 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů;
 • splňuje požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. listopadu 2020, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy