S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zdravotních výkonů a dotací odboru regulace cen a úhrad (2437)

Vytvořeno: 14. 7. 2021 Poslední aktualizace: 14. 7. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: září 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba metodik dotačních programů;
 • administrace přijatých žádostí;
 • jednání s žadateli o dotaci;
 • tvorba statutu a jednacího řádu komise, participace na složení komise;
 • administrace jednání dotační komise a předložení výsledků pro vedení ministerstva;
 • vyhotovení rozhodnutí a usnesení;
 • kontrolní činnost související s dotacemi;
 • uvolňování finančních prostředků v rámci dotační činnosti;
 • elektronizace dotačních programů;
 • příprava dokumentů ke zveřejnění na webových stránkách ministerstva;
 • provedení závěrečného hodnocení projektů/programů;
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z aktuálních potřeb oddělení a dle pokynů představeného.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy