S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zdravotní péče odboru zdravotní péče (2238)

Vytvořeno: 14. 7. 2021 Poslední aktualizace: 14. 7. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: září 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • spolupráce na novelách zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě a dalších;
 • spolupráce na tvorbě návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
 • spolupráce na tvorbě koncepce zdravotní péče a státní zdravotní politiky na úseku primární, ambulantní, lůžkové (akutní, následné, dlouhodobé) a jednodenní péče v rámci jednotlivých oborů, zejména interních;
 • agenda prováděcích právních předpisů týkajících se zdravotní způsobilosti k různým činnostem (např. k řízení motorových vozidel, k řízení drážních vozidel, k vnitrozemské plavbě, k držení zbrojního průkazu atd.);
 • spolupráce na vydávání stanovisek k problematice péče o zdraví podle živnostenského zákona.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy