S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zdravotní péče odboru zdravotní péče (2237)

Vytvořeno: 6. 10. 2021 Poslední aktualizace: 6. 10. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: prosinec 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v administrativním zajištění, včetně účasti na pracovních jednáních, koordinace a plnění úkolů vzešlých zejména z níže uvedených oblastí:

 • spolupráce na novelách zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona
  o zdravotnické záchranné službě a dalších;
 • příprava podkladů pro novelizaci prováděcích právních předpisů k zákonu o zdravotních službách a k dalším zákonům (např. vyhláška o zdravotní způsobilosti k získání řidičského oprávnění, k získání zbrojního průkazu atd.);
 • agenda dotazů veřejnosti, plnění dílčích úkolů při realizaci evropských projektů – plnění povinností vyplývajících z věcné gesce k projektům vztahujícím se ke zdravotním službám, činnost v rezortních a mezirezortních pracovních skupinách a komisích, připomínková řízení k legislativním a nelegislativním materiálům;
 • nekonvenční metody medicíny;
 • agenda nezavedených metod podle zákona o specifických zdravotních službách;
 • spolupráce na tvorbě koncepce zdravotní péče a státní zdravotní politiky zejména v oblasti psychiatrické péče včetně problematiky ochranného léčení.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba (možnost home office);
 • široká nabídka benefitů, cafeterie;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu zdravotnického zaměření;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy