S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení uznávání kvalifikací odboru vědy a lékařských povolání (2286)

Vytvořeno: 29. 3. 2021 Poslední aktualizace: 29. 3. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí

Charakteristika vykonávaných činností

 • posuzování odborné a specializované způsobilosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů získanou podle dřívějších právních předpisů v ČSR, ČSFR a ČR;
 • vedení správních řízení o žádostech o přiznání specializované způsobilosti, případně osvědčování získání specializované způsobilosti podle ustanovení § 44 a § 11 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • vedení správních řízení o žádostech o započtení odborné praxe lékařů, zubních lékařů a farmaceutů absolvované v rámci doktorského studia nebo v cizině do specializačního vzdělávání a vydávání rozhodnutí v těchto věcech podle ustanovení § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • spolupráce s odbornými subjekty a pověřenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví v oblasti spravované agendy;
 • zpracování připomínek k materiálům v rámci připomínkových řízení;
 • příprava odpovědí k dotazům veřejnosti v oblasti spravované agendy;
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z aktuálních potřeb oddělení uznávání kvalifikací odboru vědy a lékařských povolání.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy