S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení řízení přímo řízených organizací odboru přímo řízených organizací (2151)

Vytvořeno: 17. 2. 2021 Poslední aktualizace: 17. 2. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí

Charakteristika vykonávaných činností

 • spolupráce na koncepci sběru a vyhodnocování finančně ekonomické údajové základny přímo řízených organizací;
 • příprava a účast na koordinaci a kontrole finančně plánovací činnosti přímo řízených organizací, sledování finančních plánů přímo řízených organizací a jejich plnění, včetně vývoje ekonomických ukazatelů;
 • spolupráce na procesu schvalování účetních závěrek vybraných přímo řízených organizací v souladu s vyhláškou            č. 220/2013 Sb.;
 • účast na činnostech zajišťujících financování přímo řízených organizací dle zákona č. 218/2000 Sb.;
 • zajištění plnění úkolů spojených s funkcí zakladatele a zřizovatele ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a zákona                č. 77/1997 Sb.                                                                                                                                                                

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy