S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektového řízení odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2486)

Vytvořeno: 10. 1. 2022 Poslední aktualizace: 10. 1. 2022
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: únor 2022
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví, Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Charakteristika vykonávaných činností

 • spolupráce na přípravě a zpracování projektových záměrů a projektových žádostí v rámci jednotlivých operačních programů-programové období 2021+ (např.: OP Zaměstnanost+);
 • zpracování podkladů pro vyjednávání evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021+;
 • tvorba metodik a postupů týkajících se přípravy a realizace projektů Ministerstva zdravotnictví a přímo řízených organizací financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů;
 • zajištění souladu interních metodik s jednotným metodickým prostředím evropských strukturálních a investičních fondů;
 • poskytování konzultací a metodické podpory příspěvkovým organizacím a dalším organizačním složkám státu v oblasti čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů;
 • příprava a připomínkování metodických dokumentů, materiálů do vlády a interních připomínkových řízení.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • široký program benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje požadavky stanovené služebním předpisem č. 30/2021 státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví ze dne 30. prosince 2021, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy