S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálního rozvoje odboru personálního (2669)

Vytvořeno: 8. 6. 2021 Poslední aktualizace: 8. 6. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: srpen 2021
 • Obor(y) služby: Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků

Charakteristika vykonávaných činností

 • komplexně zajišťuje agendu výběrových řízení při obsazování systemizovaných míst státních zaměstnanců ministerstva a vedoucích podřízených služebních úřadů ve služebním poměru a s tímto spojené činnosti;
 • komplexně zajišťuje agendu výběrových řízení zaměstnanců v pracovním poměru a s tímto spojené činnosti;
 • komunikuje s představenými a řadovými zaměstnanci ohledně vyhlášení výběrových řízení na volná služební a pracovní místa (specifikace požadavků na místa, pomoc při zpracování požadavku na vyhlášení, sběr a zaslání podkladů pro žádost);
 • zajišťuje přípravu oznámení o vyhlášení VŘ, zajišťuje sběr přihlášek uchazečů a následně je předává příslušným představeným;
 • připravuje podklady pro vyhotovení rozhodnutí státního tajemníka o přijetí do služebního poměru a / nebo zařazení na služební místo, nebo jmenování na služební místo představeného a jejich předání k vyhotovení rozhodnutí;
 • vede statistické přehledy výběrových řízení na ministerstvu, zpracovává přehled stavů jednotlivých výběrových řízení na volná funkční místa v ministerstvu v souladu se systemizací, následně zpracovává seznam volných služebních a pracovních míst;
 • zajišťuje personální marketing, zajišťuje činnosti spojené s prezentací ministerstva na sociálních sítích, pracovních veletrzích a spolupráci s vysokými školami;
 • vykonává funkci administrátora webových stránek za odbor personální, plní funkci hlavního uživatele na pracovních portálech a sociálních sítí (LinkedIn MZ).

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy