S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení kontroly zdravotních pojišťoven odboru dohledu nad zdravotním pojištěním (2338)

Vytvořeno: 13. 10. 2021 Poslední aktualizace: 13. 10. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: prosinec 2021
 • Obor(y) služby: Finance, Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek v oblasti správy a kontroly zdravotních pojišťoven v systému veřejného zdravotního pojištění v návaznosti na předpisy vydávané dalšími resorty;
 • komplexní posuzování výše uvedených návrhů v připomínkových řízeních a zpracování zásadních komplexních stanovisek k návrhům změn financování zdravotnictví;
 • koordinace a metodické usměrňování finanční kontroly zdravotních pojišťoven v celé České republice;
 • zpracování návrhů plánů kontrol zdravotních pojišťoven, včetně operativního zpracování návrhů a mimořádné kontroly, provádění kontrol zdravotních pojišťoven ve smyslu příslušených zákonných ustanovení platných pro tuto oblast, vypracování kontrolních protokolů a průběh řízení o námitkách;
 • realizace opatření vyplývajících z kontrolních závěrů, zasílání oznámení podezření z trestné činnosti, podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;
 • návrhy systémových opatření ke zjednání nápravy kontrolních nálezů a kontrolu plnění účinnosti těchto opatření, předkládání návrhů systémových opatření (na základě výsledků kontrol vlastních i provedených jinými orgány);
 • zprostředkování poznatků z kontrol vhodnou formou i pro členy orgánů zdravotních pojišťoven jmenované vládou ČR.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba (možnost home office);
 • široká nabídka benefitů, cafeterie;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy