S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení kontroly a koordinace projektů odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2742)

Vytvořeno: 14. 1. 2022 Poslední aktualizace: 14. 1. 2022
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba určitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: březen 2022
 • Obor(y) služby: Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Charakteristika vykonávaných činností

 • provádění (včetně veškerých administrativních úkonů) veřejnosprávních kontrol na místě u kontrolované osoby
  v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb.,
  o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
 • provádění monitorovacích návštěv na místě u kontrolované osoby;
 • příprava podkladů pro kontroly a audity;
 • komunikace s projektovými a finančními manažery kontrolovaných projektů a jejich informování o průběhu a výsledku provedených veřejnosprávních kontrol na místě;
 • kooperace při zpracování a průběžné aktualizaci „Manuálu implementace Národního plánu obnovy“ a „Příručky pro žadatele a příjemce – Národní plán obnovy“ – část týkající se kontrol.

Veškeré uvedené činnosti budou vykonávány v souvislosti s realizací projektů v rámci Národního plánu obnovy.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • široký program benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy