S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hygieny obecné a komunální odboru ochrany veřejného zdraví (2401)

Vytvořeno: 6. 4. 2021 Poslední aktualizace: 6. 4. 2021
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Platová třída: 13

Charakteristika vykonávaných činností

 • výkon státní služby na centrální úrovni v problematice hluku v komunálním prostředí, zásobování pitnou vodou a výrobků přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou, kvality vod v koupalištích, bazénech a koupacích oblastech, činností epidemiologicky závažnými včetně ubytovacích služeb,
 • zajištění činností nadřízeného orgánu ochrany veřejného zdraví vůči krajským hygienickým stanicím, např. přípravou a kontrolou úkolů krajských hygienických stanic, jejich metodické usměrňování, rozhodování o opravných prostředcích ve vztahu k jejich rozhodování apod.,
 • příprava odborných podkladů k novým nebo novelizovaným legislativním předpisům a metodickým pomůckám,
 • odborná spolupráce se zdravotními ústavy, ostatními resorty a Evropskou komisí, vč. vnitrostátních a zahraničních sl. cest,
 • komunikace s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy