S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hygieny obecné a komunální odboru ochrany veřejného zdraví (2401)

Vytvořeno: 10. 1. 2022 Poslední aktualizace: 10. 1. 2022
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: březen 2022
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • výkon státní služby na centrální úrovni v problematice hluku v komunálním prostředí, zásobování pitnou vodou a výrobků přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou;
 • výkon státní služby na centrální úrovni v problematice kvality vod v koupalištích, bazénech a koupacích oblastech;
 • výkon státní služby na centrální úrovni v problematice činností epidemiologicky závažných včetně ubytovacích služeb; 
 • zajištění činností nadřízeného orgánu ochrany veřejného zdraví vůči krajským hygienickým stanicím, např. přípravou a kontrolou úkolů krajských hygienických stanic, jejich metodické usměrňování, rozhodování o opravných prostředcích ve vztahu k jejich rozhodování apod.;
 • příprava odborných podkladů k novým nebo novelizovaným legislativním předpisům a metodickým pomůckám;
 • odborná spolupráce se zdravotními ústavy, ostatními resorty a Evropskou komisí, včetně vnitrostátních a zahraničních služebních cest;
 • komunikace s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • široká nabídka benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu zdravotnického, přírodovědného nebo technického zaměření;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy