S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení financování a administrace projektů odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2729)

Vytvořeno: 13. 7. 2021 Poslední aktualizace: 13. 7. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: září 2021
 • Obor(y) služby: Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Charakteristika vykonávaných činností

 • poskytování konzultací k přípravě projektových záměrů, žádostí o podporu po finanční stránce a komplexní finanční konzultace v průběhu realizace projektů;
 • vydávání řídicí dokumentace (včetně její aktualizace na základě schválených změn);
 • rozpočtování finančních prostředků, pravidelná tvorba a vyhodnocování souhrnných dat z hlediska čerpání alokace komponent a jejich aktivit, schválených, proplacených a disponibilních prostředků v čase, průběžná finanční kontrola žádostí o platbu;
 • finanční ukončování projektů (příprava závěrečného vyhodnocení akce a podkladů pro finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání; včetně administrace vrácených nevyčerpaných finančních prostředků);
 • kooperace při zpracování a průběžné aktualizaci „Manuálu implementace Národního plánu obnovy“ a „Příručky pro žadatele a příjemce-Národní plán obnovy“ s ohledem na změny-finanční část.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy