S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů a investičního rozvoje (ID 2183)

Vytvořeno: 18. 1. 2023 Poslední aktualizace: 18. 1. 2023
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: březen 2023
 • Obor(y) služby: Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Charakteristika vykonávaných činností

 • zajištění a příprava podkladů pro implementaci Fondů EHP a Norska 2014-2021 v českém a anglickém jazyce. Zastupování Ministerstva zdravotnictví ČR na akcích a jednáních souvisejících s Fondy EHP a Norska 2014-2021;
 • účast na vyjednávání a přípravě nového programového období švýcarských fondů (Swiss Contribution II 2019-2029);
 • poskytování metodického vedení, monitoring, finanční řízení projektů, vydávání řídící dokumentace, kontrola průběhu výběrových řízení, veřejnosprávní kontroly, řešení nesrovnalostí a ukončování projektů v rámci výše uvedených dotačních titulů;
 • vykonávání role Národního kontaktního místa pro program EU4Health 2021-2027. Zastupování Ministerstva zdravotnictví ČR na pravidelných jednáních národních kontaktních míst v zahraničí;
 • zpracování, připomínkování a aktualizace metodik, příruček a dalších dokumentů nezbytných pro implementaci Švýcarských fondů, Fondů EHP a Norska 2014-2021 a programu EU4Health 2021-2027;
 • účast na bilaterálních jednáních členských států Evropského sdružení volného obchodu v anglickém jazyce.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba;
 • možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • příspěvek FKSP – osobní limit cafeterie;
 • příspěvek na penzijní připojištění až 9 600 Kč/rok;
 • podpora dobrovolnické činnosti;
 • podpora zdraví a pohybových aktivit;
 • karta Multisport;
 • sociální zápůjčky a výpomoci;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • možnost stravování v budově ministerstva.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný; 
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2021 ze dne 30. prosince 2021, kterým se stanoví zvláštní požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to požadavek úrovně znalosti cizího jazyka – znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;[1]

  [1]      Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka.

Přílohy