S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2184)

Vytvořeno: 28. 5. 2021 Poslední aktualizace: 28. 5. 2021
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Praha
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: srpen 2021
 • Obor(y) služby: Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Charakteristika vykonávaných činností

 • zajištění a příprava podkladů pro implementaci Fondů EHP a Norska 2014-2021 v českém a anglickém jazyce. Zastupování Ministerstva zdravotnictví ČR na akcích a jednáních souvisejících s Fondy EHP a Norska 2014-2021;
 • účast na vyjednávání a přípravě nového programového období švýcarských fondů (Swiss Contribution II 2019-2029);
 • poskytování metodického vedení, monitoring, finanční řízení projektů, vydávání řídící dokumentace, kontrola průběhu výběrových řízení, veřejnosprávní kontroly, řešení nesrovnalostí a ukončování projektů v rámci výše uvedených dotačních titulů;
 • vykonávání role Národního kontaktního místa pro 3. akční program EU v oblasti zdraví 2014-2020. Zastupování Ministerstva zdravotnictví ČR na pravidelných jednáních národních kontaktních míst v zahraničí;
 • zpracování, připomínkování a aktualizace metodik, příruček a dalších dokumentů nezbytných pro implementaci Švýcarských fondů, Fondů EHP a Norska 2014-2021
  a 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020;
 • účast na bilaterálních jednáních členských států Evropského sdružení volného obchodu v anglickém jazyce.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy