S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Evropské unie odboru mezinárodních věcí a Evropské unie (2656)

Vytvořeno: 7. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 10. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba určitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: listopad/prosinec 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví, Zahraniční vztahy a služba, Evropská politika vlády

Charakteristika vykonávaných činností

 • koordinace a organizace přípravy a výkonu českého předsednictví v Radě EU (dále jen CZ PRES) v agendách Ministerstva zdravotnictví;
 • koordinace zajištění logistických aktivit Ministerstva zdravotnictví v průběhu
  CZ PRES;
 • koordinace předsednických akcí Ministerstva zdravotnictví pořádaných na území české republiky;
 • spolupráce s Úřadem vlády, ostatními resorty, institucemi Evropské unie, ministerstvy v partnerských zemích a dalšími partnery při přípravě a výkonu CZ PRES;
 • spolupráce při tvorbě obsahové náplně CZ PRES v působnosti Ministerstva zdravotnictví, zejména výpomoc při přípravě podkladových materiálů;
 • plnění dalších úkolů podle pokynů ředitele odboru a vedoucího oddělení.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • široký program benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo,
  tj.  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem č. 45/2020 státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví ze dne 25. listopadu 2020, kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy