S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení chemických látek a biocidních přípravků (2386)

Vytvořeno: 8. 4. 2021 Poslední aktualizace: 8. 4. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: červen 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů;
 • posuzování podkladů a příprava návrhů a dalších opatření ministerstva při zajišťování ochrany zdraví před škodlivými účinky biocidních přípravků a jejich účinných látek podle nařízení EP a Rady (EU) č. 582/2012, o uvádění biocidních přípravků na trh;
 • vykonávání agendy sběru informací o nebezpečných chemických směsích podle vyhlášky č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech;
 • sledování Ústředního věstníku EU a zveřejňování nových právních předpisů upravujících oblast biocidních přípravků a jejich účinných látek;
 • vypracovávání odborných stanovisek v případech odvolání proti rozhodnutí vydaným krajskou hygienickou stanicí nebo ministerstvem v oblasti biocidních přípravků a jejich účinných látek;
 • samostatné posuzování podkladů a příprava návrhů a dalších opatření ministerstva při zajišťování ochrany zdraví před škodlivými účinky chemických látek a chemických směsí, a to v souladu s chemickým zákonem;
 • zastupování ministerstva na jednáních s EU v problematice týkající se chemických látek a biocidních přípravků.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. 11. 2020, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy