S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru dohledu nad zdravotním pojištěním (2630)

Vytvořeno: 22. 9. 2021 Poslední aktualizace: 22. 9. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: listopad/prosinec 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • spolupráce na začleňování českého systému veřejného zdravotního pojištění do rámce komunitárního práva EU prováděním analytické, koncepční a informační činnosti ve vztahu k orgánům EU, českým institucím i občanům;
 • předkládání ke schválení výše průměrných nákladů zdravotní péče za určité skupiny osob pro účely mezistátních úhrad, vyplývá z Nařízení Rady EHS o koordinaci sociálního zabezpečení v rámci EU, EHP a Švýcarska, Administrativní komisi pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU, EHP a Švýcarska;
 • řešení problematiky financování zdravotních služeb českých občanů v zahraničí a cizích státních příslušníků v ČR v souladu s platnými právními předpisy, legislativními normami a mezinárodními smlouvami;
 • zajištění proplácení úhrad za zdravotní péči na základě mezinárodních úmluv, dohod a nót, včetně zdravotní péče příjemců zahraniční rozvojové pomoci a spolupráci na zabezpečení léčení občanů ČR v zahraničí;
 • sledování vývoje evropského práva a judikatury Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) v oblasti poskytování
  a úhrad věcných dávek;
 • zpracovávání stanovisek k provádění mezinárodních smluv v oblasti věcných dávek a souvisejících otázek a vyjádření z hlediska financování zdravotnictví v ČR k návrhům mezistátních sociálních smluv, jejichž obsahem je problematika vzájemného poskytování a úhrady zdravotních služeb.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • široká nabídka benefitů, cafeterie;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. 11. 2020, kterým se stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy