S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady oddělení hygieny práce a pracovního lékařství odboru ochrany veřejného zdraví (2406)

Vytvořeno: 14. 9. 2022 Poslední aktualizace: 14. 9. 2022
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: listopad 2022
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba podkladků k celostátní koncepci ochrany veřejného zdraví v oboru hygiena práce a pracovní lékařství;
 • příprava podkladů k rozhodování o mimořádných opravných opatřeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví v oboru hygiena práce a pracovní lékařství;
 • hodnocení stavu a vývoje pracovního prostředí a tvorba opatření na úseku ochrany zdraví při práci;
 • vyřizování běžné agendy v oblasti ochrany zdraví při práci, včetně stížností;
 • příprava odborných podkladů pro zprávy a návrhy pro Parlament PS České republiky, vládu České republiky i ostatní orgány v oboru hygiena práce;
 • spolupráce s Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a dalšími orgány, institucemi a subjekty Evropské unie;
 • příprava odborných podkladů pro standardizaci odborných postupů v oboru hygiena práce;
 • příprava návrhů právních předpisů, zpracování stanovisek a postupů k jejich aplikaci;
 • spolupráce s Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a dalšími orgány, institucemi a subjekty Evropské unie.

 

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • široká nabídka benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost vypůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy