S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení veřejných zakázek (2760)

Vytvořeno: 28. 12. 2021 Poslední aktualizace: 28. 12. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: březen 2022
 • Obor(y) služby: Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace; Legislativa a právní činnost; Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Charakteristika vykonávaných činností

 • činnosti spojené s řízením organizačního útvaru oddělení veřejných zakázek,
 • koordinace a koncepční řízení agendy zadávání veřejných zakázek v návaznosti na centralizované zadávání a centrální nákupy státu,
 • kontrola zadávací dokumentace, smluv a dalších dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami,
 • koordinace procesu zadávání veřejných zakázek včetně podpory jednotlivých útvarů Ministerstva zdravotnictví,
 • poskytování obecné právní podpory útvarům Ministerstva zdravotnictví a přímo řízených organizací v oblasti svěřených agend,
 • supervize právních stanovisek a vyjádření v celém rozsahu činnosti Ministerstva zdravotnictví ve vazbě na právní regulaci veřejných zakázek a hospodaření s majetkem státu.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • široký program benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje předpoklady podle § 58 odst. 2 zákona 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů;
 • splňuje další požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy