S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Vytvořeno: 11. 11. 2022 Poslední aktualizace: 16. 11. 2022

Ministr zdravotnictví
vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo
ŘEDITEL / ŘEDITELKA
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu ve zdravotnickém oboru;
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let;
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady;
 • schopnost vést a motivovat podřízené;
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti;
 • občanská bezúhonnost;
 • znalost cizího jazyka.


Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • motivační dopis;
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • osobní dotazník;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení a rozvoje předmětné organizace.


Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a emailovou adresou
zasílejte nejpozději do 11. prosince 2022 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor personální, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Současně zašlete elektronicky ve formátu PDF Váš profesní životopis, motivační dopis a návrh koncepce řízení organizace na adresu: jiri.berkovec@mzcr.cz.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER – Výběrové řízení IPVZ – NEOTVÍRAT“.

Vzory a formuláře požadovaných dokumentů jsou k dispozici zde