S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany

Vytvořeno: 11. 11. 2021 Poslední aktualizace: 11. 11. 2021

Ministr zdravotnictví
vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo
ŘEDITEL / ŘEDITELKA
Dětské psychiatrické nemocnice Opařany

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
 • zkušenosti v ekonomice zdravotnictví;
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let;
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady;
 • občanská bezúhonnost;
 • znalost cizího jazyka;
 • znalost základních principů reformy psychiatrické péče.


Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • motivační dopis;
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • osobní dotazník;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení a rozvoje organizace včetně způsobu zapojení do projektu reformy psychiatrické péče.

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a emailovou adresou zasílejte nejpozději do 13. prosince 2021 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor personální, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Současně zašlete elektronicky ve formátu PDF Váš profesní životopis, motivační dopis a návrh koncepce řízení organizace na adresu: jiri.berkovec@mzcr.cz.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER – Výběrové řízení DPN Opařany – NEOTVÍRAT“.

Vzory a formuláře požadovaných dokumentů naleznete zde